חזרה לרשימה   חזרה לאתר

Play Along
0983 12 Klezmer Melodies, Emil Kroitor
חוברת+CD
Or Tav ₪ 68.00 הצג
0449 Aebersold – Jazz: Anyone Can Improvise!
DVD
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0315 Aebersold, Bass Lines Transcribed From Volume 6 - All Bird
חוברת
Jamey Aebersold ₪ 46.00 הצג
0450 Aebersold, Chromaticism/Non-Diatonic Scales
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 65.00 הצג
0099 Aebersold, Volume 1 - How to Play and Improvise
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 106.00 הצג
0100 Aebersold, Volume 3 - The II/V7/I Progression
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0101 Aebersold, Volume 7 - Miles Davis
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0102 Aebersold, Volume 8 - Sonny Rollins
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0103 Aebersold, Volume 11 - Herbie Hancock
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0104 Aebersold, Volume 12 - Duke Ellington
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0105 Aebersold, Volume 16 - Turnarounds, Cycles
חוברת+2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0167 Aebersold, Volume 20 - Jimmy Raney
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0910 Aebersold, Volume 22 - Favorite Standards
חוברת+2 CD
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0166 Aebersold, Volume 24 - Major and Minor
חוברת + 2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0168 Aebersold, Volume 25 - All Time Standards
חוברת+2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0229 Aebersold, Volume 26 - Scale Syllabus Solos By David Liebman
חוברת
Jamey Aebersold ₪ 59.00 הצג
0230 Aebersold, Volume 26 - The Scale Syllabus
חוברת+2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0178 Aebersold, Volume 28 - John Coltrane
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0170 Aebersold, Volume 29 - Play Duets With Jimmy Raney
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0171 Aebersold, Volume 33 - Wayne Shorter
חוברת+2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0274 Aebersold, Volume 34 - Jam Session
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0177 Aebersold, Volume 42 - Blues In All Keys
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 104.00 הצג
0176 Aebersold, Volume 45 - Bill Evans
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0185 Aebersold, Volume 47 - I Got Rhythm - Changes In All Kets
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0909 Aebersold, Volume 48 - Duke Ellington: In A Mellow Tone
חוברת+CD
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0173 Aebersold, Volume 50 - Miles Davis - The Magic Of Miles
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0019 Aebersold, Volume 54 - Maiden Voyage
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 104.00 הצג
0183 Aebersold, Volume 56 - Thelonious Monk
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0184 Aebersold, Volume 59 - Invitation
חוברת+2 דיסקים
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0182 Aebersold, Volume 61 - Burnin' - Up Tempo Jazz Standards
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0174 Aebersold, Volume 62 - Wes Montgomery
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0227 Aebersold, Volume 81 - David Liebman - Standards And Originals
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 85.00 הצג
0175 Aebersold, Volume 93 - What's New
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 105.00 הצג
0172 Aebersold, Volume 98 - Antonio Carlos Jobim
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 105.00 הצג
0179 Aebersold, Volume 104 - Kenny Werner - Free Play
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 104.00 הצג
0488 Aebersold, Volume 113 - Vocal Standards 'Embraceable You'
חוברת+2 CD
Jamey Aebersold ₪ 104.00 הצג
0789 Aebersold, Volume 114 - Good Time
חוברת+4 CD
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
1387 Antonio Carlos Jobim and the Art of Bossa Nova , #HL 00843001
חוברת+CD
Hal Leonard ₪ 111.00 הצג
0080 Bill Evans
ספר+דיסק
Hal Leonard ₪ 150.00 הצג
0066 Charlie Parker - All Bird, Volume 6
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 130.00 הצג
0063 Charlie Parker, Omnibook C concert
חוברת
Dumont ₪ 117.00 הצג
0110 Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody, Dave Liebman
ספר+דיסק
Advance ₪ 231.00 הצג
0112 Classic Standards : The Jazz Workshop Series by Bill Dobbins
חוברת+דיסק
Advance ₪ 178.00 הצג
0108 Creative Comping for Improvisation, Vol. 1, Hal Crook
חוברת+דיסק
Advance ₪ 140.00 הצג
0109 Creative Comping for Improvisation, Vol. 2, Hal Crook
חוברת+דיסק
Advance ₪ 140.00 הצג
0111 Creative Comping for Improvisation, Vol. 3, Hal Crook
חוברת+דיסק
Advance ₪ 140.00 הצג
2002 Guest Spot: Latin Playalong For Trumpet
32 עמ' +CD
Music Sales ₪ 135.00 הצג
0077 Guitar Comping by Barry Galbraith
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0079 Guitar Improvisation by Barry Galbraith
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0045 How to Comp - A study in jazz accompaniment
חוברת+דיסק
Advance הצג
0059 How to Improvise by Hal Crook
ספר+2 דיסקים
Alfred ₪ 315.00 הצג
0223 Jazz Play Along Series, Vol. 26 - Charlie Parker
חוברת+דיסק
Hal Leonard ₪ 110.00 הצג
0679 Jazz Rhythm Section Workout - Bass and Drums - Volume 30B
חוברת+CD
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
1306 Killer joe, volume 70
חוברת+CD
Jamey Aebersold ₪ 104.00 הצג
0004 Melodic Rhythms by Jerry Bergonzi
חוברת+דיסק
Advance ₪ 201.00 הצג
0021 Modal Jazz by Bill Dobbins
חוברת+דיסק
Advance ₪ 225.00 הצג
0481 Pentatonics, Inside Improvisation Series, Vol. 2, Jerry Bergonzi
חוברת+CD
Advance ₪ 225.00 הצג
1922 Piano Voicings From The Volume 54 Play-A-Long
ספר
Jamey Aebersold ₪ 85.00 הצג
0078 Play-A-long with Bach by Barry Galbraith
חוברת+דיסק
Jamey Aebersold ₪ 98.00 הצג
0076 The Big Jazz Book by Shai Cohen
7 ספרים+דיסקים
₪ 632.00 הצג
0116 The Jazz Theory Book by Mark Levine
ספר
Sher Music ₪ 273.00 הצג