קטעים נבחרים

יֶרַח פישמן
צלילים ו'מצלצלים'

מאמר זה מתייחס למערכת הקשרים שבין מוסיקה וכלכלה. הדעות המוצגות בו נובעות מהתבוננות במאורעות ובתהליכים היסטוריים, פוליטיים, חברתיים ואמנותיים, כך שהמאמר אינו משקף כל זיקה פוליטית או מפלגתית מכל כיוון שהוא.

מוסיקה וכוח שליטה – עוצמה כלכלית מאז שחר האנושות, מוסדות פוליטיים וחברתיים ביססו את כוחם, מעמדם והשפעתם בעזרת מוסיקה. אפילו חברות אשר אינן מודעות למושג 'מוסיקה' הכלילו, ועדיין מכלילות, פעילויות 'מוסיקליות' לכאורה כביטוי לכוחם של הרבדים השולטים. בימים קדמוניים, כאשר לא חלה הפרדה ברורה בין דת ומימשל, מוסיקה תפסה מקום בולט בפולחן, במיתולוגיה ובדת. ניתן למצוא דוגמאות לתהליכים אלה עוד היום, בתרבויות אשר שמרו את אופיים המסורתי.

דרור אלימלך
על מוסיקה ופוליטיקה

האפשרות – והצורך – להתייחס לאירועים, מצבים, עמדות ופולמוסים פוליטיים באמצעות יצירות אמנות בתחומים ובמדיומים השונים היא מוכרת ועתיקה.
כמובן, האמן בתוך עמו והמערכת החברתית שלו הוא יושב, ולהתעלם, להתחפר, או להסתגר במגדל-השן, קשה, ולפעמים בלתי-אפשרי. לעומת זאת, למרבה הצער, ולדעתי כמובן, התגובה והחיבור בין אמנות לפוליטיקה באופן ישיר, מיידי ואפקטיבי, הם על גבול הבלתי-אפשרי גם כן.
יתרה מזאת, בראייה ובחינה מפוקחת, קשה לומר שאיזושהי יצירת אמנות (בכל תחום שהוא) שינתה, או השפיעה אי-פעם באופן מהותי ועקרוני על תהליך או אירוע היסטורי-פוליטי כלשהו.